Jeg lejer bifamilier ud med henblik på bestøvning af markafgrøder og frugtplantager. Kontakt mig for nærmere aftale. Få også info her.