MIT BIHOLD

Honning blev præmieret.

Diplomoverrækkelsen.

Omtale i Fyns Amts Avis 3.12.2008

Omtale i Landbrug FYN 26.01.2010

FAROUT filmkonkurrence 12.04.2012:

Se filmen her.

Readan lavnormal.

I min verden er lavnormal det helt rigtige rammemål. Jeg driver biavl som deltidserhverv i ren opstabling  med små 100 familier (2012).Jeg synes ikke at kasserne skal være tungere og staderne højere end nødvendig.

I 2020 og med ca. 150 bifamilier må jeg dog tilstå, at jeg grundet udbuddet på brugtmarkedet er begyndt at bruge NM som yngelleje og LN som honningmagasiner.

Jeg indvintrer udelukkende på een kasse (2020). Om foråret sætter jeg et nyt yngleleje nederst gerne indeholdende en del jomfrutavler og med det gamle yngleleje som nr. 2. Ofte samtidig, men afhængig af vejret, lægges dronningegitter i, og der sættes et honningmagasin oven på. Når det senere er godt fyldt med honning, løftes det op som nr. 4 og en ny 3er skydes ind. Honningmagasiner er mest med nye kunsttavler. Ved høst af honning benyttes bitømmer og der tages normalt kun eet magasin fra ad gangen fra hver familie. Høsttidspunkter afpasses, så det normalt ikke er nødvendigt med mere end 4 magasiner i højden.

Omkring 10. maj tager jeg en godt belagt forseglet yngeltavle fra hver produktionsfamilie se http://media.repro-mayr.de/71/562871.pdf  .Det fungerer rigtig godt som sværmbegrænsende faktor og er om end i en lidt ændret form en god måde at lave nye dronninger og/eller aflæggere på. Fremgangsmåden koster næppe megen honning.

Omkring 1. juli sikres at dronningen er kommet ned i det nye (underste) yngleleje, og der lægges gitter over dette (påbegynder dette arbejde allerede når den første honning er taget af). Dermed er det gamle yngleleje kommet over gitteret og vil være renset for yngel 3 uger senere, hvorefter det tages hjem til renslyngning og  fra til omsmeltning.

Varroabekæmpelse sker ved oxalsyrebehandling, og ellers har jeg efter høst forsøgt mig med de midler og metoder, der har været tilgængelige. Jeg synes ikke helt, jeg har fundet den universale og brugbare løsning, som jeg kunne ønske. Jeg har  afprøvet Bienenwohl i en tretrinsbehandling. Denne metode så lovende ud, og bierne synes at trives ved metoden. Jeg har derfor efterfølgende benyttet mig af denne metode, dog med den meget billigere oxalsyre behandling (1 gang hver uge 3 gange i træk med nøjagtig en uge imellem.) Senest (2021) har jeg taget Green Sticks i anvendelse. Denne metode lader til at være meget lovende. Måske jeg går i gang med egenfremstilling.

Fodring sker med 14 kg Apiinvert, hvor spanden er vendt på hovedet. Herudover suppleres med 2,5 kg Apifonda enten efterår eller forår efter behov. Foderstand kontrolleres ved simpelt løft i den ene side af staderne.

Fortsættelse følger løbende!

OM AT UNDGÅ TUNGE LØFT

I efteråret 2019 blev jeg indlagt på hospitalet med sygdommen Aortadissektion (rift på hovedpulsåren) til dels forårsaget af et meget højt blodtryk. Det har den betydning, at jeg ikke længere må løfte tunge ting, hvilket har betydet nye og store udfordringer for min biavl!

Først var jeg lige ved at opgive det hele. Jeg skar først antallet af bistader ned tll ca. 100, men begyndte også at søge hjælpemidler, nye metoder og ideer, som kunne hjælpe mig.

Disse vil jeg forsøge at beskrive i det efterfølgende. Intet er blevet lettere, men de tunge løft undgåes så vidt muligt derved, hvorfor jeg stadig kan drive biavl i et vist omfang.

Kaptarlift især når bier skal på bestøvningsopgave. Se mere
Hjemmebygget fejefix
Fejefix i brug sammen med ombygget trillebør. Der spares også et løft og en køretur i forhold til brugen af bitømmer.
5 tavler ad gangen er nemmere at løfte, når der fejes (bruger 2 tomme kasser på skift).

Fortsættelse følger løbende!

TIPS OG IDEER

Rammer skal efter min mening være af fyrretræ (ikke gran) og med 2 hjørneklodser øverst eller Hoffmannsrammer. Voksen til LN bestilles 18,5 eller 19 cm i højden og kan oftest gå i helt uden, at der skal knækkes hjørner af. 

Trugstade i Lavnormal. 

Fremstillingen af ovennævnte var egentlig blot et forsøg på, at vippe “Sorteper” af pinden og bryde den “onde” cirkel, der optræder, når nybegynderen skal vælge rammemål.

Er det ikke ofte sådan, at rammemålet fra starten vælges tilfældigt ud fra et ønske om at få et nostalgisk bistade hjemme i haven, eller af hvad en anden biavler nu har af brugt, som han gerne vil af med og sælge, eller ved at man får adgang til en aflægger i skolebigården?

Jeg “valgte” selv 12×10 på den konto, men fortrød og skiftede senere til lavnormal i opstabling. Det var ikke uden udgift, men jeg har aldrig fortrudt. En erfaring jeg gerne giver videre.

Simpel bund af 28×120 mm lærk terrassebrædt.

For at spare lidt, har jeg forsøgt mig med denne bund. Grundideen er, at der er brugt hhv. hele, halve og kvarte brædder + et metalgitter passende til en readanbund. Metalgitteret sidder blot i klemme. Ydermålet er til lavnormal 42,5×42,5 cm (excl. flyvebrædt). 

Etagebund.

Denne bund har en flyvesprække , men kan åbnes i modstående side så der er to flyvesprækker. I det tilfælde bruges et midterskillerum.

Bunden er god at have ved hånden, hvis en familie er gået i sværmtilstand. Så deles familien ganske enkelt i 2 eller 3 afhængig af, hvor mange sværmceller der er.

Typisk sættes det gamle yngleleje øverst på bistadet oven på etagebunden, der igen er placeret ovenpå et stykke ekstra afdækningsplastik.

Det er nemmere end at skulle fange sværme, og der er indtil flere chancer for en parret dronning. Desuden skal der ikke umiddelbart bruges flere kasser.

Aflæggere kan selvfølgelig også laves, uden at familien er i sværmtilstand.

 Man skal regne med at flytte familien, så snart dronningen er parret, da det er for besværligt i længden at have flere familier stående oven på hinanden.

Hvis man har bifamilier nok, kan man også bare forene bierne igen med dem nedenunder efter avispapirmetoden.

Rugemaskine.

Grundtanken går på at bruge grej, man i forvejen har. Der er indkøbt en termostat, som er tilsluttet en lampe med 40-60W glødepære (eller en anden varmegiver). Ved siden af er placeret en skål med vand. Det hele stilles på gulvet f.eks. ovenpå en flamingoplade og indeni en magasinkasse. Ovenpå lægges en foderplade, hvor hullet dækkes af med en hulleplade. En ny magasinkasse stilles ovenpå. Termostatens føler føres ind i øverste kasse, og afdækningsplade (med huller) og låg lægges på. Jeg plejer gerne også at kontrolere med et elektronisk inde/ude-termometer. Så tændes der for varmen og termostaten stilles til dronningeavl på 34,5 gr.C (evt. 34,3). Lad maskinen køre i et døgns tid eller to, indtil termostaten er faldet til ro. Man kan ruge omlarvede, forseglede dronningeceller ud i bur, eller man kan benytte hjemmelavede “lysholdere” af ståltråd til afskårne dronningeceller. I sidstnævnte tilfælde skal der kigges tit, for 2 dronninger kan ikke gå sammen ret længe, før den ene dræber den anden, men det kan sagtens lade sig gøre, og det er meget spændende.

Da det er en rugemaskine, kan det også lade sig gøre at ruge kyllinger ud. Så skal temperaturen bare være 37,5 gr. C (37,3) og æggene skal vendes 3 gange dagligt dog ikke de sidste 2-3 dage. For at det skal lykkes skal man være omhyggelig med fugtighed og tage æggene ud i hvert fald 3-4 gange af et kvarters varighed til afkøling og luftning (efterligne at hønen har forladt reden for at spise). Rugetiden for kyllinger er 21 dage.

Højtløfter.

Jeg plejer at røre min honning i et vallekar, som er påmonteret viste stativ. Det betyder, at jeg med en løftevogn trinvist kan løfte karret helt op under loftet. Derved flyder den rørte honning lettere frem til tappemaskinen. Pumpeslangen kan skubbes direkte ind i gummihanen på vallekarret og monteres blot med et spændebånd.

Etiketmaskine.

Videreudvikling af model lanceret af Flemming Vejsnæs/DBF. Næsten uundværlig!

Udstillingsstade.

Hvorfor bøvle med at forene bierne igen om aftenen, når man ligeså godt kan medbringe hele familien lukket inde i et magasin med bund og viste glaslåg. Stående ovenpå et låg og 3 tomme magasiner har man den perfekte højde. En enkelt yngeltavle løftes op, og man kan se det hele.

Fortsættelse følger løbende!